Schadeberekening bij een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)

In zijn arrest van 28 maart 2003 (LJN:AF3067) heeft de Hoge Raad bepaald dat voor de vaststelling van de door een gelaedeerde als gevolg van een tekortkoming geleden schade een vergelijking dient te worden gemaakt tussen de feitelijke situatie na de tekortkoming en de hypothetische situatie bij het wegdenken van die tekortkoming.

Mocht u omtrent schadevergoeding bij wanprestatie vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten overeenkomstenrecht aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een kort eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.