JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Vervallenverklaring van een Benelux-merk

Hebt u omtrent merkenrecht (merkenrecht Benelux) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een merkenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Vervallenverklaring van een Benelux-merk wegens niet-gebruik

Een Benelux-merk wordt vervallen verklaard op vordering van een belanghebbende indien gedurende een ononderbroken periode van (meer dan) vijf jaar zonder geldige reden binnen het Benelux-gebied geen normaal gebruik is gemaakt van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Van normaal (dat wil zeggen rechtsinstandhoudend) merkgebruik is sprake indien het merk wordt gebruikt om een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Het moet daarbij gaan om reële commerciële exploitatie van het merk en niet slechts om gebruik met als enige doel de rechten op het merk in stand te houden. Of aan dit vereiste is voldaan wordt bepaald door de feiten en omstandigheden omtrent het gebruik, waaronder de gebruiken in en de kenmerken van de branche, de aard van de waren of diensten en de frequentie van het gebruik (ECLI:EU:C:2003:145 (Ajax/Ansul)).

Bewijslast voor het (niet-)gebruik

Uitgangspunt bij de beoordeling is dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het niet-gebruik van een Benelux-merk rust op degene die zich op dat niet-gebruik beroept ter staving van zijn vordering tot vervallenverklaring; de rechter kan de merkhouder opdragen bewijs van (normaal) gebruik te leveren (artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE). Voor het omkeren van de bewijslast kan aanleiding bestaan wanneer een begin van bewijs van niet-gebruik is geleverd c.q. zulk niet-gebruik de rechter waarschijnlijk voorkomt. (bron:www.rechtspaak.nl, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856).

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen