splitsen van een appartementencomplex

Het splitsen van een appartementencomplex: hoe werkt dit?

 Door het toenemende woningtekort dat al jaren op de politieke agenda staat, worden er op hoog tempo veel woningen gebouwd. Appartementencomplexen kunnen veel gezinnen huisvesten en zijn daarom een populaire oplossing. Dit brengt echter ook de nodige juridische problemen met zich mee, want hoe moet zo’n groot gebouw onderverdeeld worden in verschillende eigendommen die verkocht kunnen worden? Daar lees je in dit blog meer over.

Verticale natrekking

In de wet staat de hoofdregel dat de eigenaar van een stuk grond tevens de eigenaar is van de gebouwen die daarop staan. Dit heet ook wel ‘verticale natrekking’: het eigendom van de grond ‘trekt’ het eigendom van het daarop gevestigde bouwwerk mee. In de praktijk is dit echter niet altijd even wenselijk, denk bijvoorbeeld aan het appartementencomplex. Als hier niet afgeweken zou worden van de hoofdregel zouden kopers geen juridisch eigenaar worden van het appartement dat zij gekocht hebben, dit blijft voorbestemd voor de eigenaar van de grond.

Wat is een appartementsrecht?

Wanneer je een woning koopt die onderdeel uitmaakt van een groter gebouw spreek je van een zogenaamd ‘appartementsrecht’. Juridisch schaf je twee verschillende dingen aan. Ten eerste het recht om een aandeel in het gebouw, de woning, uitsluitend te mogen gebruiken. Ten tweede een stuk mede-eigendom in het gehele gebouw. Denk hierbij aan de gedeelde ontvangsthal, liften, fietsenstallingen, maar ook de fundering en het dak. Een appartementsrecht is dus een manier om een gebouw onder te verdelen in meerdere eigendommen.

Doorbreking van verticale natrekking

Een manier om af te wijken van de hoofdregel van ‘verticale natrekking’ is dus het opsplitsen van een gebouw in appartementsrechten. Dit kan enkel via een notariële akte van splitsing, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. Deze notariële akte omvat een nauwkeurige omschrijving van het gebouw en de afzonderlijke appartementen. Daarnaast bevat het een splitsingsreglement. Hierin staat hoe groot ieders aandeel in het gebouw is, aan welke kosten de appartementseigenaren gebonden zijn, hoe besluiten worden genomen en het aantal stemmen dat iedereen heeft. Tot slot bevat het de statuten van de VvE.

Een splitsingsakte is dus zeer belangrijk voor het appartementencomplex. Door deze constructie is het mogelijk om juridische eigendommen over te dragen aan een koper. Op hun beurt kunnen zij hun privé-gedeelten verhypothekeren.