Ontbinding arbeidsovereenkomst – advies

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Tien dagen na aanvang van de arbeidsovereenkomst wenst werkgever deze weer te ontbinden, omdat werknemer niet aan de verwachtingen voldoet. Het verzoek wordt afgewezen, omdat de teleurgestelde verwachting van werkgever in de persoonlijkheid van de werknemer op een termijn van tien werkdagen, waarin werknemer nog geen inhoudelijk werk heeft verricht, niet als een zodanige verandering van omstandigheden kan worden aangemerkt, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van werkgever kan worden verlangd en dit een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen. (zie: LJN: BB8555,Sector kanton Rechtbank Haarlem; bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent een ontbinding arbeidsovereenkomst juridische vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.