Totstandkoming overeenkomst

Wanneer ben je als partij nu gebonden aan een overeenkomst? Moet de overeenkomst altijd voorzien zijn van een handtekening voordat je er aan gebonden kan zijn?

In deze video worden de hiervoor genoemde vragen besproken. Er wordt besproken wat de vereisten zijn om gebonden te zijn aan een overeenkomst en hoe die tot stand komt. Daarnaast komt naar voren dat je ook gebonden kan zijn aan een overeenkomst zonder dat de overeenkomst is voorzien van een handtekening.