Vaststellingsovereenkomst

Een beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan worden gerealiseerd via het sluiten van een zogeheten vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken uitgewerkt die gelden bij een vertrek. Indien de vaststellingsovereenkomst op een juiste manier is geredigeerd, dan heeft de werknemer uitzicht op een aan te vragen WW-uitkering. Uiteraard dient dan de juiste opzegtermijn (die de werkgever in acht moet nemen) in ogenschouw te worden genomen. Ook alle overige punten van aandacht (welke vergoeding wordt toegekend; blijft een concurrentiebeding in stand, of wordt dit doorgehaald, dan wel aangepast naar een relatiebeding, wordt er nog een pro rata berekende bonus uitgekeerd, etc.)  dienen op een juiste wijze te worden verwoord, zodat er discussie kan ontstaan/bestaan, over hetgeen partijen hebben bedoeld.

Het advies luidt dan ook om een vaststellingsovereenkomst te laten opstellen door een arbeidsrecht advocaat aan de hand van de onderliggende stukken (arbeidsovereenkomst; loonstrook, bedrijfsreglement en andere stukken waarin de eerder gemaakte afspraken staan vermeld), dan wel een dergelijke overeenkomst te laten tegenlezen door een arbeidsrecht advocaat. Uiteraard zijn wij in een voorkomend geval u hierbij graag van dienst.