Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Echtscheiding

Denkt u of uw partner aan scheiden of uit elkaar gaan? Of bent u reeds gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat u uit elkaar wil gaan? De echtscheiding advocaten van ATM staan u daarbij graag terzijde.

Wij bespreken met u de procedure en de gevolgen van de echtscheiding of beëindiging van de samenleving. Ook eventuele andere belangrijke zaken zoals de kinderen, alimentatie en verdeling van de gemeenschap komen daarbij aan de orde.

Ingeval van een echtscheiding dienen wij een verzoek in bij de rechtbank. Daarnaast kunnen indien dit nodig is al op zeer korte termijn nood-voorzieningen bij de rechtbank worden gevraagd in het kader van alimentatie, gezag, omgang, straat verboden, enz.

Gaat het om een gemeenschappelijk verzoek waarbij slechts één advocaat is betrokken verloopt de procedure geheel schriftelijk. De rechtbank gelast geen zitting. Uiteraard is het belangrijk om in dat geval er voor zorg te dragen dat de afspraken die in onderling overleg zijn gemaakt goed worden vastgelegd.

Deskundig advies van een gespecialiseerde echtscheiding advocaat is hierbij onontbeerlijk.

Het werkgebied van de echtscheiding advocaten van ATM is echter breder. Ook voor vragen en rechtshulp omtrent pensioen verrekening, erkenning en gezag, ontkenning of gerechtelijke vaststelling vaderschap, voornaamswijziging enz., kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Klik hier om direct uw vraag te stellen. Of bel ons op 030 252 35 20 of voor onze overige vestigingen op 030 252 35 20.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op