Afwijking van gelijke verdeling bij echtscheiding

Mocht u omtrent de verdeling bij echtscheiding vragen hebben, dan wel behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Ons telefoonnummer is 030 252 35 20.

Afwijking van een gelijke verdeling bij echtscheiding ondanks dat partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd

Uitgangspunt bij een echtscheiding indien partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd is dat alle baten en lasten bij helfte worden verdeeld.

De redelijkheid en billijkheid kunnen echter met zich meebrengen dat niet zomaar elk vermogensbestanddeel bij helfte moet worden verdeeld, zoals ook in de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 13 maart 2014, nr. 200.103.275 (ECLI:NL:GHARL:2014:2472) het geval was.

In deze zaak kwam de man in hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank. De man stelde dat hij de schuld die hij bij zijn zus was aangegaan, noodzakelijk was aangegaan om zijn huishouding te kunnen bekostigen, zijn (huur)woning in te richten en advocaatkosten en andere schulden van de gemeenschap te betalen.

De vrouw heeft de stellingen van de man gemotiveerd betwist.

Naar het oordeel van het hof brengen de redelijkheid en billijkheid met zich mee dat van de vrouw niet gevergd kan worden dat de schuld voor de helft ten laste van haar komt. De vrouw is in het kader van de verdeling niet draagplichtig voor de schuld aan de zus van de man en de draagplicht van deze door de man aangegane schuld dient dan ook geheel op de man te rusten. De schuld dient derhalve volledig door de man te worden afgelost, zonder dat de man de helft kan verhalen op de vrouw.