Alimentatie indexeren

Indexeren: ieder jaar moet dat gebeuren. Op grond van artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek worden ieder jaar, per 1 januari, de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd (verhoogd), met een door de Minister vastgestelde percentage, tenzij de indexatie bij rechterlijke uitspraak of overeenkomst is uitgesloten.

De alimentatieplichtige moet zelf ieder jaar berekenen welk bedrag aan alimentatie hij verschuldigd is na indexatie. Voor 2017 is het indexatiecijfer vastgesteld op 2,1 %. Via de website van het Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdrage www.lbio.nl kan de indexatie eenvoudig worden berekend.