Alimentatie – vermindering draagkracht

Hebt u omtrent alimentatie en/of draagkracht en wijziging daarvan vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een familierecht advocaat aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd geheel kosteloos.

Indien zich bij een alimentatieplichtige feitelijk een vermindering van inkomsten voordoet, dan, ook al is hem van de vermindering geen verwijt te maken, bij de bepaling van diens draagkracht rekening dient te worden gehouden met inkomen dat hij in de naaste toekomst kan verwerven en – in de verhouding tot de alimentatiegerechtigde – redelijkerwijs ook behoort te verwerven. Er is in dit geval sprake van inkomensverlies, dat herstelbaar is en uiteindelijk niet tot draagkrachtvermindering hoeft te leiden. Is het inkomensverlies niet herstelbaar in de zojuist bedoelde zin, dan wordt dat verlies in aanmerking genomen, tenzij de alimentatieplichtige een verwijt van het verlies is te maken. In dat geval wordt bij de draagkrachtbepaling in beginsel het verlies buiten beschouwing gelaten en van een fictief inkomen uitgegaan. Dit laatste mag er echter niet toe leiden dat het totale voor de alimentatieplichtige zelf bestemde inkomen daalt onder de grens van 90% van de voor hem toepasselijke bijstandsnorm.