Gebruikerslasten woning, echtscheiding

Wie betaald – kort gezegd – welke kosten indien een van partners na echtscheiding in het huis blijft wonen dat gemeenschappelijke eigendom is?

De praktische vuistregel uit de eerstelijns rechtspraktijk (de rechtbanken), zoals deze het in het algemeen tussen deelgenoten het meest praktisch, redelijk en billijk is, is dat tijdens de periode van onverdeeldheid na het feitelijk uiteengaan (de echtscheiding) en tot de verdeling de in een gemeenschappelijke woning achterblijvende ex-partner alle gebruikerslasten van de woning inclusief in beginsel de hypotheekrente voor haar/zijn rekening zal nemen bij wijze van gebruiksvergoeding aan de vertrokken ex-partner voor haar/zijn exclusief gebruik van de gemeenschappelijke woning.

Als praktische vuistregel wordt in de eerstelijns rechtspraktijk in gevallen zoals deze met andere woorden een gebruiksvergoeding meestal of dikwijls weggestreept tegen de gebruikerslasten verbonden aan de woning met hypotheek.

Wel moeten als praktische vuistregel – behoudens bijzondere omstandigheden – de beide eigenaren tijdens de periode van onverdeeldheid ieder de helft van de eigenaarslasten van hun verhypothekeerd gemeenschappelijk registergoed dragen en/of betalen, zoals redelijke kosten voor noodzakelijk groot onderhoud, eigenaarsdeel OZB-belastingen, premies opstalverzekering, hypotheekaflossingen en eventuele premies voor aan de hypotheek verbonden spaarverzekeringen, kapitaalverzekeringen, beleggingsverzekeringen en soortgelijke financiĆ«le producten die bestemd zijn voor toekomstige aflossing van de hypotheekschuld.