JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Gevolgen onvoldoende inzicht geven in financiën bij bepaling kinderalimentatie

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat één der partijen geen inzage wenst te verschaffen in zijn/haar financiële situatie. Voor bepaling van de draagkracht/bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen, evenals bij bepaling van de partneralimentatie, is het noodzakelijk dat partijen open kaart spelen.

Indien één der partijen hierin nalatig is, dan zal de rechtbank daaraan de consequentie verbinden die hij geraden acht. Met name in situaties waarin kinderen betrokken zijn geldt dit. Op grond van artikel 21 Rv. hebben partijen immers de verplichting de rechter van alle informatie te voorzien die nodig is om tot een weloverwogen beslissing te komen. Voldoet één der partijen hier niet aan, dan zit daar een sanctie aan vast. De rechter zal in dat geval een schatting maken en heeft daarin veel vrijheid, in die zin dat hij rekening mag houden met alles wat de alimentatieplichtige rechtens en feitelijk ter beschikking staat en ook wat deze zich redelijkerwijs in de naaste toekomst aan inkomsten kan verwerven. Met andere woorden: het achterhouden van informatie zal in de meeste gevallen ten nadele komen van de partij die de informatie achterhoudt. Het oordeel van de rechtbank hoeft overigens maar beperkt te worden gemotiveerd. Zo oordeelde de Hoge Raad (HR 21 februari 2014, nr. 13/02779). Bron RFR 2014/56.

Op deze manier wordt getracht te voorkomen dat partijen informatie achterhouden. In de meeste gevallen zal het achterhouden van informatie namelijk ten nadele komen van de partij die nalatig is.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen