JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Kinderalimentatie – nieuwe manier van berekenen

Terugblik: een jaar nieuwe rekenwijze kinderalimentatie

Op 1 april 2013 is een nieuwe manier van het berekenen van kinderalimentatie ingevoerd, de nieuwe ‘Tremanormen’. Door advocaten en rechtbanken worden deze Tremanormen gehanteerd. Het idee achter deze nieuwe rekenwijze is dat ouders zelf kunnen berekenen welk bedrag aan kinderalimentatie redelijk is. De nieuwe rekenwijze zou voor alimentatieplichtigen én alimentatiegerechtigden eenvoudiger te begrijpen zijn en daardoor beter te aanvaarden. Dat is uiteraard een goed uitgangspunt.

In de nieuwe rekenwijze wordt de draagkracht volgens een vaste formule forfaitair vastgesteld op basis van het netto besteedbaar inkomen (NBI). Deze formule luidt: draagkracht = 0,7 x (NBI-860-0,3NBI).

Onder andere op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org kunt u zelf een berekening maken, waarna een indicatie wordt gegeven van de kinderalimentatie. Deze rekenwijzer kan echter alleen in eenvoudige gevallen worden gebruikt.

In de praktijk blijkt dat het vooral bij echtscheidingen regelmatig voorkomt dat de alimentatieplichtige ook nog gedurende lange tijd, naast zijn eigen woonlasten van zijn nieuwe woning, de kosten van de nog niet verkochte echtelijke woning (deels) voldoet. In die gevallen kan het onrechtvaardig zijn als met die extra last geen rekening wordt gehouden.

Een jaar na de invoering van de nieuwe rekenwijze blijkt uit de rechtspraak dat er nog geen vaste lijn is hoe met dubbele woonlasten, maar dat in de meeste gevallen wel rekening wordt gehouden met deze extra woonlast. In die gevallen wordt dus afgeweken van de vaste formule.

Ook als er minderjarige kinderen zijn uit een andere relatie zal met de uitkomst van de vaste formule niet de hoogte van de kinderalimentatie vast staan. De draagkracht van de alimentatieplichtige zal dan namelijk niet alleen verdeeld moeten worden over de kinderen uit de net beëindigde relatie, maar ook over de kinderen uit de andere relatie.

Als er naast de ouders nog een stiefouder is die ook onderhoudsplichtig is voor de kinderen, dan zal met de uitkomst van bovenstaande formule eveneens de kinderalimentatie niet vast staan. In dat geval moet ook de draagkracht van de stiefouder worden berekend en moet de draagkracht van de ouders en de stiefouder worden verdeeld over de kinderen.

In de gevallen waar er sprake is van complicaties, waarvan enkele voorbeelden hierboven zijn beschreven, hebt u een berekening op maat nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze advocaten mr. Lonneke Cox of mr. Ingeborg Redert via info@teamadvocaten.nl of 030 252 35 20.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen