JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Laat u adviseren over het ouderschapsplan.

 

In het kader van echtscheidingen (of verbreking samenleving) en er zijn minderjarige kinderen,  hoort u vaak over het ouderschapsplan. Over het ouderschapsplan ontvangen wij veel vragen. Wat houdt het ouderschapsplan in? Het ouderschapsplan is –eenvoudig gezegd- een verplichte regeling waarin de ouders afspraken vaststellen over hun minderjarige kinderen.

Het staat ouders vrij om aan voormelde regeling zelf invulling te geven, zolang er maar minimaal afspraken zijn gemaakt over de zorg- en opvoedingstaken of het recht op omgang met de kinderen. Ook dient er in het ouderschapsplan afspraken vermeld te staan over de wijze waarop ouders elkaar op de hoogte houden van het spreekwoordelijke reilen en zeilen van de kinderen (de informatieplicht). Tot slot dient er uiteraard ook een bepaling te worden opgenomen over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie).

Indien u heeft samengeleefd, zonder dat beide partijen het gezamenlijk gezag over de kinderen hebben, dan hoeft u geen ouderschapsplan aan de rechtbank te overleggen. In alle andere gevallen wel. De rechtbank behandelt het verzoek eerst pas op het moment dat er (in de overige gevallen) een ouderschapsplan is overgelegd.

Net zoals onderstaande kwestie. Partijen bleken (toch) het gezamenlijk gezag te hebben. De kwestie werd door de rechtbank pro forma aangehouden om partijen alsnog in de gelegenheid te stellen om een ouderschapsplan in te dienen. Op het moment dat dit is gebeurd, zal de rechtbank de procedure weer hervatten. Het is dus verstandig om in overleg met uw advocaat een ouderschapsplan op te stellen, althans u hierin goed te laten adviseren. Het voorkomt om z’n minst vertraging en (mogelijke) misverstanden.

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

 

Uitspraak:

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

in de zaak van

1.  [moeder],
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen de moeder,
2.  [vader],
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen de vader,
verzoekers,

1.  Verloop van de procedure

Verzoekers hebben bij deze rechtbank een verzoekschrift ingediend.

2.  Vaststaande feiten

Verzoekers hebben een relatie gehad. Uit deze relatie zijn de navolgende minderjarige kinderen geboren: [minderjarige 1], op [2001] te [geboorteplaats], [minderjarige 2], op [2003] te [geboorteplaats], en [minderjarige 3], op [2006] te [geboorteplaats]. De vader heeft de kinderen erkend. Verzoekers zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag.

3.  Beoordeling van het verzochte

Blijkens het overgelegde uittreksel uit het gezagsregister is op verzoek van verzoekers conform artikel 1:252 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) het gezamenlijk gezag in het register aangetekend. Verzoekers zijn dus gezamenlijk belast met het gezag over de kinderen. Uit artikel 1:247a BW volgt, dat indien een aantekening als bedoeld in artikel 1:252 lid 1 BW is geplaatst en de ouders (lees in deze zaak: verzoekers) hun samenleving beëindigen, zij een ouderschapsplan opstellen als bedoeld in artikel 815 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Uit de stukken blijkt niet dat verzoekers een ouderschapsplan hebben opgesteld. Nu verzoekers een verzoek hebben ingediend op grond van artikel 1:253a lid 2 BW en zij kennelijk niet aan de verplichting van artikel 1:247a BW hebben voldaan (terwijl niet blijkt dat het belang van de kinderen zich verzet tegen aanhouding), moet de rechtbank op grond van artikel 1:253a lid 3 BW de beslissing op het verzoek ambtshalve aanhouden, totdat verzoekers aan hun verplichting hebben voldaan.

4.  Beslissing

De rechtbank houdt de beslissing op het verzoek PRO FORMA aan tot 12 augustus 2010 ten einde verzoekers in de gelegenheid te stellen een ouderschapsplan op te stellen en over te leggen.
De advocaat van verzoekers dient de rechtbank voor deze datum te berichten over de stand van zaken. (bron:www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen