Partneralimentatie en ex-samenwoners

Voor ex-echtgenoten is in artikelen 1:157 tot en met 1:160 BW vastgelegd dat aanspraak kan worden gemaakt op partneralimentatie. Voor ex-samenwoners geldt niet een dergelijke wettelijke verplichting. Echter, (ex-)samenwoners kunnen wel (op voorhand in een samenlevingsovereenkomst of na beëindiging van de samenwoning) overeenkomen dat de wettelijke regeling voor vaststelling van partneralimentatie toch van toepassing is bij beëindiging van de samenwoning.

Casus
Dit was bijvoorbeeld ook het geval in een zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Twee ex-samenwoners hadden in hun samenlevingsovereenkomst vastgelegd dat, indien de samenleving zou eindigen, het bepaalde in de artikel 1:157 tot en met 1:160 BW omtrent alimentatie van overeenkomstige toepassing zou zijn. Op basis van deze bepaling heeft de rechtbank in een eerdere uitspraak in 2014 bepaald dat de man aan de vrouw een bijdrage van € 753,- per maand moest voldoen als bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud voor een periode van 5 jaar.

Indien een dergelijke alimentatieverplichting aan een ex-echtgenoot wordt opgelegd, dan kan die ex-echtgenoot op basis van artikel 1:401 BW wijziging van voornoemd bedrag verzoeken, als sprake is van gewijzigde omstandigheden of als de uitspraak nooit aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan.

De man, die niet een ex-echtgenoot, maar een ex-samenwoner is, doet in de uitspraak van 8 juli 2015 ook een beroep op artikel 1:401 BW. Hij is van mening dat de uitspraak van de rechtbank uit 2014 nooit heeft voldaan aan de wettelijke maatstaven, althans dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden. De man krijgt echter de deksel op zijn neus. De rechtbank is namelijk van oordeel dat de man geen beroep kan doen op artikel 1:401 BW, omdat de ex-samenwoners in hun samenlevingsovereenkomst niet uitdrukkelijk de toepassing van artikel 1:401 BW zijn overeengekomen. De man moet dus het bedrag dat in 2014 is vastgesteld blijven betalen.

Conclusie
Hoewel er ook een aantal uitspraken bekend is waar rechtbanken wijziging op grond van artikel 1:401 BW voor samenwoners wél hebben toegekend, is het – gezien de hier beschreven uitspraak – van belang dat als samenwoners de wettelijke regeling voor partneralimentatie van overeenkomstige toepassing verklaren dat zij in ieder geval nagaan of zij ook willen overeenkomen dat artikel 1:401 BW van overeenkomstige toepassing is. Dat geeft in ieder geval de mogelijkheid om de kwestie nogmaals aan de rechtbank voor te leggen, als er sprake is van gewijzigde omstandigheden of als in een eerdere uitspraak of overeenkomst niet is voldaan aan de wettelijke maatstaven.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over partneralimentatie in het geval van ex-samenwoners, dan zijn de familierechtspecialisten van TEAM Advocaten u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, d.d. 8 juli 2015 (ECLI:NL:RBZWB:2015:4426).