Ouderlijk gezag met een ander dan de (juridische) ouder

In dit filmpje wordt uitgelegd dat het mogelijk is om samen met een ander dan de juridische ouder, ouderlijk gezag over een minderjarige te verkrijgen. Uiteengezet wordt welke procedure daarbij doorlopen moet worden en welke hobbels daarin genomen moeten worden. Omdat de andere juridische ouder hierin altijd wordt betrokken en in principe voorrang heeft, zal een dergelijke procedure doorgaans geen hamerstuk zijn.