JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Voornaam wijziging ex artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek

Anders dan bij een wijziging van een achternaam dient voor een wijziging van een voornaam een verzoek te worden ingediend bij de rechtbank. Omdat alleen advocaten bij een rechtbank mogen procederen, dient u voor een dergelijk verzoek dus een advocaat in te schakelen.

Het verzoekschrift wordt door de rechter aan de volgende punten getoetst:

1. Er moet een voldoende zwaarwichtig belang bestaan

Er is onder andere sprake van een zwaarwichtig belang bij: transseksualiteit, een onjuist gespelde naam waardoor de naam een onjuist, niet passende betekenis krijgt; je bent vernoemd naar iemand die je kwaad heeft gedaan; na toetreden naar een (ander) geloof.

en

2. De gevraagde naam moet geoorloofd zijn.

Voornamen die ongepast zijn of die overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen die niet tevens gebruikelijke voornamen zijn, zijn niet geoorloofd. Bij ongepaste voornamen moet niet alleen aan aanstotende of onfatsoenlijke namen, maar ook aan ‘geestige’ namen, waarvan de drager in zijn leven alleen maar last kan ondervinden.

Indien het verzoek door de rechtbank wordt toegekend, wordt de voornaamswijziging vermeld in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Op dat moment is de voornaam officieel gewijzigd. U dient zelf de naamswijziging door te geven aan bijvoorbeeld uw werk, school, opleiding en een nieuwe legitimatiebewijs en/of rijbewijs aan te vragen, zodat uw naam ook daarop juist staat vermeld.

Minderjarige
Een minderjarige die zijn voornaam wenst te wijzigen, dient zich in de procedure te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger, die namens de minderjarige het verzoek indient. Vaak is dit de ouder of een voogd. Indien de minderjarige ouder dan 12 jaar is, bestaat de mogelijkheid dat zij zelf bij de rechter uitlegt waarom zij een andere voornaam wenst.

Net als bij een meerderjarige zal de rechter oordelen of 1) er sprake is van een zwaarwegend belang en 2) de naam geoorloofd is.

Daarnaast kan één van de ouders verzoeken de voornaam van een minderjarige te wijzigen. In dat geval heeft de andere ouder het recht om zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot dit verzoek.

Door: mr. Petra de Bruijn

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen