Waar krijg ik mee te maken bij een echtscheiding?

Gemeenschap van goederen

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Alleen als u een erfenis of schenking hebt gekregen met een uitsluitingclausule, dan valt dat vermogen buiten de gemeenschap.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan ligt de zaak anders. Meestal is dan bepaald dat echtgenoten de vermogenvermeerdering tijdens het huwelijk verrekenen. Dat kan jaarlijks verrekend zijn. Als men dat heeft nagelaten, dan kan verrekening achteraf geëist worden alsof men in gemeenschap zou zijn gehuwd.

Voorlopige voorzieningen

Voorafgaand aan de definitieve scheiding kan uw advocaat met voorlopige voorzieningen door de rechter laten bepalen wie in de woning blijft, en hoe de omgang met de kinderen voorlopig wordt bepaald. Tevens kunnen noodzakelijke financiële voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de huishouding en levensonderhoud.

Alimentatie

Er zijn wettelijke regels en een systeem van zogeheten trema-normen voor de alimentatie voor echtgenoten en kinderen. De rechter bepaalt de hoogte van verplichtingen. Uw advocaat kan de berekeningen voor de bedragen maken. Dan weet u waar u aan toe bent.

Omgangsregeling

Tijdens het huwelijk hebt u beiden het ouderlijk gezag, na de scheiding verandert dat. U houdt ouderlijk gezag als u een co-ouderschap aangaat. Daarvoor is instemming nodig van beide ouders. Uiteindelijk zal in elk geval bepaald worden hoe vaak men omgang zal hebben met de kinderen. Als u geen overeenstemming bereikt, dan kan uw advocaat een regeling afdwingen.

Convenant

De verdeling van de goederen en schulden, de omgangsregeling, alimentatie… Alle zaken rond een echtscheiding kunnen, met bemiddeling van een advocaat, in een convenant geregeld worden. Het voordeel van een convenant is dat u deze zaken meer in eigen hand houdt. Bovendien scheelt het in de kosten: u deelt samen de kosten van slecht één advocaat. Die treedt op als uw echtscheidingsbemiddelaar. Deze procedure is inmiddels algemeen bekend als mediation. Kiest u voor een mediator die tevens advocaat is, dan kan hij de scheiding door de rechter laten uitspreken op gezamenlijk verzoek.

Op tegenspraak

Als er geen overeenstemming over de scheiding kan worden bereikt, dan heeft elk van de partijen een advocaat nodig. De procedure begint met het vorderen van de scheiding en dan volgt er een dagvaarding. Er kunnen nog momenten zijn waarop de rechter alsnog mediation beveelt, bijvoorbeeld over de omgangsregeling. Ook kan uw advocaat nog schikkingen voorstellen om uit impasses te raken, bijvoorbeeld over de woning en verdeling van bezittingen.

Bovenstaande publicatie is (deels) overgenomen van de website van Huis Advocaten, een kwaliteitsnetwerk van van 22 advocatenkantoren, waarvan TEAM Advocaten deel uitmaakt.