Wijziging voornaam

Op basis van artikel 1:4 lid 4 Burgerlijk Wetboek kan een persoon of zijn wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen bij de rechter om zijn voornaam te wijzigen. Het wijzigen van de voornaam kan zowel het schrappen als toevoegen als het daadwerkelijk veranderen van een voornaam zijn. De rechter wijst het verzoek tot wijziging van de voornaam toe als er sprake is van voldoende zwaarwichtig belang.

In een zaak bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:15) werd de vraag voorgelegd of een negatieve associatie met het geloof voldoende reden is om de voornaam te wijzigen. De man had bij de rechtbank een verzoek ingediend om zijn naam te wijzigen, omdat hij het wenselijk vond dat zijn naam zou overeenstemmen met de naam die hij in het dagelijks verkeer gebruikt. Ook voerde de man aan dat hij afstand wenste te nemen van zijn verleden. Zijn doopnamen riepen bij hem negatieve associaties op met het katholieke geloof en met zijn familieleden met wie hij al vijftien jaar gebrouilleerd is. De rechtbank wees zijn verzoek af, omdat de rechtbank van oordeel was dat de man onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat hij een voldoende zwaarwichtig belang had bij de voornaamswijziging. De man gaat vervolgens in hoger beroep. Het gerechtshof wijst zijn verzoek vervolgens toe. Het gerechtshof overweegt onder meer daartoe dat de man zich heeft gedistantieerd van het katholieke geloof, dat hij op geen enkele wijze geassocieerd wil worden met de katholieke kerk, dat de doopnamen van de man nadrukkelijk verwijzen naar het katholieke geloof dat geen onderdeel meer uitmaakt van zijn identiteit. Om die reden is het gerechtshof van oordeel dat sprake is van voldoende zwaarwichtig belang om deze namen te schrappen.

In de volgende uitspraken werd ook voldoende zwaarwichtig belang aanwezig geacht:
– wijziging van Islamitische namen in verband met negatieve herinneringen aan Islamitische vader;
– wijziging van voornaam, omdat de voornaam van de vrouw in het Spaans vuilniszak betekent en de vrouw zich in Latijns-Amerikaanse kringen bevindt;
– wijziging van voornaam in andere Islamitische naam, omdat oorspronkelijke naam lijkt op een woord met een negatieve associatie in het Marokkaans.

Indien u uw voornaam wilt wijzigen, dient u met hulp van een advocaat een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Door: mr. Ingeborg Redert