Zuivere of beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap

Leidt een diner op kosten van de erflater tot zuivere aanvaarding?

Een nalatenschap kan door de erfgenamen zuiver of beneficiair worden aanvaard.

Bij een zuivere aanvaarding treden de erfgenamen in de rechten en plichten van de overledene, de erflater. Dit betekent dat de erfgenamen dan niet alleen de bezittingen van de erflater krijgen, maar ook de schulden.

Als erfgenamen dit willen voorkomen, dan moeten de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden (onder voorrecht van boedelbeschrijving). Anders gezegd, houdt dit in dat de erfgenamen de nalatenschap alleen maar aanvaarden, onder de voorwaarde dat de bezittingen de schulden overstijgen. De keuze voor de beneficiaire aanvaarding wordt gedaan door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank. Als de erfgenamen de nalatenschap beneficiair (willen) aanvaarden, dan moeten zij zich niet gedragen alsof zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard. Dit blijkt ook uit de uitspraak van het Hof Den Haag van 8 april 2014 (ECLI:NL:GHDHA:2014:1799).

Op de dag van het overlijden van erflaatster gingen twee erfgenamen uit eten na het regelen van de uitvaart. De kosten hiervan werden betaald vanaf de bankrekening van erflaatster. De kosten van de koffietafel na de uitvaart werden door één van de erfgenamen voorgeschoten, waarna de erfgenaam deze kosten aan zichzelf vergoedde vanaf de bankrekening van de erflaatster. De erfgenamen stellen dat zij de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard en dat zij dus niet aansprakelijk zijn voor de schulden van erflaatster. Eén van de schuldeisers van erflaatster stelt echter dat door voornoemde gedragingen van de erfgenamen de erfgenamen de nalatenschap zuiver hebben aanvaard. Het hof stelt de schuldeiser in het gelijk. Doordat de erfgenamen de kosten van het etentje vanuit de nalatenschap hebben voldaan én zij de schuld aan de erfgenaam die de kosten van de koffietafel had betaald, hebben voldaan, hebben zij zich zodanig gedragen dat zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard. Het hof overweegt dat zij gelden hebben verbruikt ten eigen behoeve. De erfgenamen moeten op de blaren zitten. Het hof veroordeelt hen tot betaling van de schuld aan de schuldeiser van meer dan € 11.000,-.

Uit deze uitspraak blijkt maar dat, als erfgenamen een nalatenschap beneficiair (willen) aanvaarden, zij zich zeer terughoudend moeten opstellen en dus niet zomaar gelden en goederen mogen onttrekken.

Door: mr. Ingeborg Redert