Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Dit is de website van TEAM Advocaten.

Gegevensverwerking

ATM Advocaten verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. TEAM Advocaten houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via een contactformulier op onze website informatie aan vraagt of via onze website gebruik wenst te maken van een eerste kosteloze zaakevaluatie.

In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met TEAM Advocaten, leggen wij gegevens vast. TEAM Advocaten gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening.

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. TEAM Advocaten maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

Wijzigingen

ATM Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. U hebt het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, indien gewenst, worden gecorrigeerd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacy beleid, neem dan contact met ons op.

TEAM Advocaten
Herculesplein 213
3584 AA Utrecht

 

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op