Procesrecht

Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de wijze van procederen, procestermijnen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld et cetera.

TEAM Advocaten heeft een hoogstaande procespraktijk en behandelt civielrechtelijke zaken bij rechtbanken en gerechtshoven, maar ook arbitrage(s) en bindend advies. Onze advocaten zijn door jarenlange ervaring gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures (bodem procedures en kort gedingen) en arbitrageprocedures.

Een kort geding procedure kan uitkomst bieden bij een geschil waarbij de eisende partij belang heeft bij een spoedig oordeel van de rechter en niet op de uitkomst van een (langdurige) bodemprocedure kan worden gewacht. Voorafgaande, maar ook tijdens, een gerechtelijke procedure kan een schuldeiser beslag laten leggen op het vermogen van zijn schuldenaar.

Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

Per 1 september 2017 is digitaal procederen in civiele procedures bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland verplicht. De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).

De vijf belangrijkste wijzigingen:

  1. De dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure maken plaats voor een uniforme basisprocedure;
  2. De procedure wordt ingeleid met een procesinleiding (de term ‘dagvaarding’ vervalt);
  3. De regels voor oproeping veranderen, met onder andere de mogelijkheid van oproeping zonder tussenkomst van de deurwaarder;
  4. Er komen meer wettelijke termijnen voor specifieke proceshandelingen;
  5. De rechter kan meer regie voeren en er komt meer nadruk op de mondelinge behandeling.

Voor de digitale procedures heeft de Rechtspraak het digitale systeem: ‘Mijn Rechtspraak’ ontwikkelt. Processtukken en bewijsstukken zullen dan digitaal aangeleverd moeten worden en er komt uiteindelijk ook een digitaal vonnis.

 

ATM Advocaten is klaar voor KEI en haar advocaten goed voorbereid, zodat zij via dit beveiligde webportaal digitale procedures kunnen starten op een wijze dat de (privacy) belangen van haar cliënten gewaarborgd blijven.

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen