Contractenrecht


Er zijn vele soorten contracten en iedereen, met name ondernemers, krijgt ermee te maken. Afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd, maar ook mondeling zijn overeengekomen. Het komt geregeld voor dat afspraken niet of niet volledig worden nagekomen of dat de inhoud van een contract niet voor alle partijen duidelijk is.

Voorkom problemen

TEAM Advocaten kan je helpen bij een conflict, in een procedure voor de rechter. Maar ook bij het voorkomen van problemen, door samen met jou te zorgen voor een juridisch sluitende overeenkomst. Neem contact met ons op voor:

  • Opstellen en beoordelen van samenwerkingscontracten, franchise en leveringscontracten, bedrijfsovername, algemene leveringsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten
  • Opstellen van sommatie, ingebrekestellingen en het verweer daartegen
  • Incasso en opzegging
  • Ontbinding en vernietiging
  • Vorderen van nakoming of schadevergoeding

TEAM Advocaten: (met) recht op je doel af.