Huurrecht


Het  (ver)huren van een woning of bedrijfsruimte is voor de meesten geen dagelijkse kost. Iedereen die een huis, appartement of bedrijfspand  (ver)huurt krijgt te maken met diverse aspecten op het gebied van het huurecht. Indien u daarbij een begeleiding wenst, of indien er problemen (dreigen te) ontstaan, dan is het verstandig om een specialist in te schakelen. Een specialist met wie u snel kunt schakelen en die uw taal spreekt.

Het huurecht is een breed en ingewikkeld rechtsgebied. Diverse categorieën van huur worden in het Burgerlijk Wetboek beschreven (regimes voor woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte) waarvoor voor elke vorm weer een ander (eigen) rechtsregime geldt.

TEAM Advocaten heeft gespecialiseerde huurrechtadvocaten in huis die allen ruime proceservaring hebben opgedaan, op onder meer:

 • het opstellen en beoordelen van de huurcontracten, zowel voor woningen, bedrijfsruimte (7:290 BW) als voor kantoorruimte (7:230a BW)
 • contractovername(s) /indeplaatsstelling
 • overlast huurder /of overlast ondervinden door de huurder
 • termijnbescherming middenstandsbedrijfsruimte
 • slecht huurderschap/ slecht verhuurderschap
 • beëindiging van de huur /mogelijkheden van opzegging zowel voor woonruimte middenstandsbedrijfsruimte (winkel- horecaruimte) als voor overige bedrijfsruimte(o.a. kantoorruimte maar ook praktijkruimte voor een zelfstandig beroepsbeoefenaar)
 • ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde/ kort geding procedures
 • kort geding procedures voor verkrijgen van voorlopige voorziening en/of schorsing van executie
 • waarborgen ontruimingsbescherming
 • gebreken aan het gehuurde en het verhelpen daarvan
 • opleveringsgebreken bij beëindigen van de huurovereenkomst
 • servicekosten geschillen/ mogelijkheden van verhaal en/of  doorbelasting
 • aansprakelijkstelling van huurder/verhuurder wegens het tekortschieten van verplichtingen uit de huurovereenkomst
 • verhaal van schade
 • procedures (zowel eisend als verwerend) over huurprijsvermindering
 • huurprijsherziening
 • huurprijsvaststelling voor 7:290 BW bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:303 ev. BW

TEAM Advocaten: (met) recht op je doel af.

 

Specialisten in dit rechtsgebied