Ondernemingsrecht


Twee aandeelhouders, die zelf ook bestuurder van de onderneming zijn, bezitten elk 50% van de aandelen. Zij hebben een geschil en komen er samen niet uit. Het is een klassiek voorbeeld in het ondernemingsrecht, waar TEAM Advocaten graag de tanden in zet.

Dilemma’s

Het ondernemingsrecht is een omvangrijk en divers rechtsgebied, gericht op rechtspersonen zoals de besloten en naamloze vennootschap, de vereniging en de stichting. Wij kennen de juridische dilemma’s waar veel ondernemers mee te maken hebben. Zowel de interne aangelegenheden als de conflicten naar buiten toe, richting klanten en contractspartijen.

Onze specialisten adviseren en procederen in uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld bij conflicten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders van een NV of BV zijn in het Nederlandse recht goed beschermd tegen aansprakelijkheid, maar er zijn uitzonderingen. Je denkt dat jouw schuldeisers zich alleen op het vermogen van de vennootschap kunnen richten, maar is dat ook zo?

Wij helpen je daarbij, en ook op het gebied van:

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Vernietiging of nietigheid van besluiten van een orgaan van de rechtspersoon
 • Geschillen over managementovereenkomsten
 • Besluitvorming door het bestuur en/of de aandeelhouders
 • Uitstoting en uitkoop van aandeelhouders
 • Enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer
 • Geschillen over tegenstrijdig belang
 • Ontslag van een bestuurder
 • Overname van een onderneming
 • Diverse samenwerkingsvormen (joint venture, maatschap, v.o.f.)
 • Opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten en aandelentransacties

TEAM Advocaten: (met) recht op je doel af.