Personen- en familierecht


Echtscheiding

De procedure en de gevolgen van een echtscheiding zijn bij ons in betrouwbare handen. Wij kunnen voor één of beide echtgenoten het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Ook kunnen wij voorlopige voorzieningen aanvragen, die onder andere toezien op partner- en kinderalimentatie, de zorgverdeling en het gebruik van de woning.

Convenant / ouderschapsplan

Echtgenoten kunnen met onze hulp afspraken maken, die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of -bij minderjarige kinderen- een ouderschapsplan. Dit document dienen wij samen met een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Deze spreekt de echtscheiding zonder mondelinge behandeling uit, dit proces duurt ongeveer vier weken.

Gemeenschap van goederen

Zodra het echtscheidingsverzoek is ingediend, wordt de gemeenschap van goederen ontbonden en verdeeld tussen de echtgenoten. De hoofdregel is dat alle bezittingen en schulden voor de helft worden verdeeld, maar daarvan kan worden afgeweken.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd in een notariële akte. Er zijn veel soorten voorwaarden en er kan sprake zijn van uitsluiting van iedere gemeenschap, een beperkte gemeenschap (bijvoorbeeld de woning) en een periodiek of finaal verrekenbeding. Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden bij een echtscheiding is niet eenvoudig.

Partneralimentatie

De ex-echtgenoot die aanspraak wil maken op partneralimentatie moet een verzoek indienen bij de rechtbank. Er wordt vastgesteld wat de behoefte van de ex-echtgenoot is, of er eigen inkomen is dat (deels) in die behoefte kan voorzien en of de andere ex-echtgenoot draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen.

Pensioen

Ex-echtgenoten kunnen aanspraak maken op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Hiervan kan bij huwelijkse voorwaarden of bij de echtscheiding worden afgeweken.

Kinderalimentatie

Iedere ouder is verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn kind. Wonen ouders niet bij elkaar, dan moeten zij afspreken hoe deze kosten worden verdeeld. Daarbij wordt gekeken naar inkomen, draagkracht en de zorgverdeling tussen de ouders. Als leidraad geldt het Tremarapport.

Zorgverdeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij afspraken maken over de verdeling van de zorg voor hun kind. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Lukt dit de ouders niet, dan kunnen wij de rechtbank verzoeken over de zorgverdeling te beslissen.

Gezag

Ouders die tijdens hun huwelijk een kind krijgen, hebben van rechtswege gezamenlijk gezag. Samenwoners kunnen dit laten aantekenen in het gezagsregister. Wij staan je graag bij wanneer je de rechter wilt verzoeken om gezamenlijk of eenhoofdig gezag.

Erkenning en ontkenning

Om juridische ouder van een kind te worden, is erkenning nodig. Geeft de moeder u geen toestemming tot erkenning, dan kunt u vervangende toestemming aanvragen. Bent u niet de biologische maar wel de juridische ouder, dan kunt u een verzoek tot ontkenning indienen. Weigert de biologische vader of verwekker uw kind te erkennen, dan kan het ouderschap gerechtelijk worden vastgesteld.

Samenwonen

Ook als samenwoners uit elkaar gaan, moet veel geregeld worden. Is er gemeenschappelijk bezit, zoals een woning, dan moet dit verdeeld worden. Bij kinderen moeten afspraken worden gemaakt over alimentatie en zorgverdeling. Lukt dat niet, dan moet de rechtbank uitspraak doen.

Naamswijziging

Je kunt aan de rechtbank voorleggen of je je voornaam mag wijzigen. De rechter beoordeelt dan of je een zwaarwegend belang hebt. Dit is zo wanneer sprake is van een spelfout, je naam niet past bij je (geloofs)overtuiging of wanneer je psychisch last hebt van je voornaam.

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Ouders kunnen met een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te maken krijgen. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis die om deskundige ondersteuning vraagt.

Je leest het: bij dit rechtsgebied komt veel specialistisch werk kijken. Wat er voor jou ook speelt, onze ervaren advocaten bieden hulp-op-maat.

TEAM Advocaten: (met) recht op je doel af.

Specialisten in dit rechtsgebied