Vastgoedrecht


Bij het kopen of verkopen en het bouwen of verbouwen van een huis, appartement of bedrijfspand krijg je te maken met het onroerend goed recht. Dit heeft betrekking op de overdracht en het bezit van een onroerende zaak.

Kun je daarbij begeleiding gebruiken, bijvoorbeeld omdat er een probleem dreigt te ontstaan, dan is het verstandig een specialist in te schakelen. Een specialist die ook jouw taal spreekt. TEAM Advocaten is goed in vastgoed. Onze specialisten helpen je graag bij:

 • Opstellen en beoordelen van de koop- en/of beheerovereenkomst
 • Onderzoeks- en mededelingsverplichting van koper, verkoper, notaris en makelaar
 • Zekerheden zoals hypotheekrechten en kettingbedingen
 • Erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal
 • Verkrijging, verjaring, erfopvolging, horizontale en verticale natrekking
 • Gebreken, verborgen gebreken en daarmee verband houdende aansprakelijkheid
 • Bouwrecht (aanneming van werk, meerwerk, uitvoering aangenomen werk)
 • Overdracht en contractovername
 • Appartementsrecht en Vereniging Van Eigenaren
 • Vorderingen tot schadevergoeding bij non conforme levering, gebreken of overlast
 • Bouwvergunning en bestemmingsplan
 • Aansprakelijkheid van koper of verkoper

Voorkomen is beter dan genezen

Bij jouw aan- of verkoop van onroerend goed adviseren wij begeleiding van begin tot eind. Daarmee kun je problemen en extra kosten voorkomen.

TEAM Advocaten: (met) recht op je doel af.