JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Nadeelcompensatie – vergoeding van schade als gevolg van overheidsbesluiten

Een verzoek om nadeelcompensatie wordt gebaseerd op het égalitébeginsel (het beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten). Overheidsbesluiten mogen burgers niet onevenredig zwaar belasten.

De onevenredigheid kan worden weggenomen door een tegemoetkoming in de schade. In het kader van een verzoek om nadeelcompensatie bestaat alleen aanspraak op vergoeding van onevenredige, dat wil zeggen buiten het normaal maatschappelijk risico vallende schade.

Hoe groot het normaal maatschappelijk risico is, moet worden bepaald met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval. Van belang kunnen hierbij onder meer zijn de aard van de overheidshandeling en de aard en de omvang van de toegebrachte schade.

Zie ook uitspraak ABRS van 29-02-2012, LJN: BV7254. In deze uitspraak was aan de orde de schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in art. 6.1, lid 2,Wro. Anders dan onder de WRO, komt onder de Wro ook bij een planologisch besluit alleen die schade voor vergoeding in aanmerking die boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgt. In de Wro is in art. 6.2 een forfaitaire drempel van 2% ingebouwd.

Ter verdere informatie wordt gewezen op de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten van 31 januari 2013 en gepubliceerd op 15-02-2013. Deze wet vult de Algemene wet bestuursrecht aan met algemene bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding. Wat betreft de nadeelcompensatie ziet de wet vooral op harmonisering van de verschillende regelingen en op vereenvoudiging.

(bron: www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen