JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Onrechtmatige daad overheid – aansprakelijkheid overheid

In dit bericht wordt kort besproken wanneer een gemeente onrechtmatig handelt door een onjuiste mededeling te doen (bijvoorbeeld dat een bouwvergunning wordt verleend) en wanneer de gemeente daarvoor schadeplichtig is.

Uitgangspunt is het arrest van de Hoge Raad van 25 mei 2012 (LJN: BW0219). In de zaak die tot dit arrest leidde, was aan de orde of een gemeente onjuiste en onvolledige inlichtingen had gegeven aan een belanghebbende, naar aanleiding van een door deze gedaan verzoek, over de mogelijkheden die een bestemmingsplan aan de belanghebbende bood en of de desbetreffende gemeente om die reden onrechtmatig had gehandeld jegens de belanghebbende.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het antwoord op die vraag afhangt van de omstandigheden van het geval, waaronder in de eerste plaats de inhoud van het gedane verzoek en hetgeen de gemeente daaromtrent heeft moeten begrijpen en de aard en inhoud van de door de gemeente in antwoord daarop gegeven inlichtingen en hetgeen de belanghebbende daaromtrent heeft moeten begrijpen.

Eerst indien de belanghebbende in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs erop heeft mogen vertrouwen dat hem juiste en volledige inlichtingen met een bepaalde inhoud werden gegeven, kan plaats zijn voor het oordeel dat het verstrekken van die inlichtingen, indien deze onjuist of onvolledig zijn, onrechtmatig is jegens de belanghebbende en dat de gemeente deswege jegens de belanghebbende aansprakelijk is doordat deze door die onjuiste of onvolledige inlichtingen kort gezegd op het verkeerde been is gezet. (bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot een onrechtmatige daad van de overheid verdere vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel op ons centrale nummer 030 252 35 20 en u wordt doorverbonden met een van onze advocaten. Voor dat gesprek brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

 

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen