JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Onrechtmatige publicatie – laster – op internet

Hebt u vragen op het terrein van onrechtmatige publicatie(s) – laster – op internet, bel dan op ons centrale telefoonnummer 030 – 252 35 20. Wij verbinden u direct door met een advocaat. Een eerste advies is altijd geheel kosteloos.

Het staat een ieder in beginsel vrij om zich kritisch uit te laten over ervaringen met personen/organisaties, daarover zijn/haar mening te geven en op internet te plaatsen. Daarbij dienen de grenzen van de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid niet te worden overschreden, wat bijvoorbeeld aan de orde is als de uiting feitelijk onjuist en/of onnodig grievend is.

Bij beoordeling van de vraag of een publicatie onrechtmatig is dient voorts een afweging te worden gemaakt tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting van de ene partij en anderzijds de schending van de persoonlijke levenssfeer van de andere partij door reputatieschade Tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting staat aldus het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals vastgelegd in artikel 8 van het EVRM, waaronder begrepen is de bescherming van de eer en goede naam. Het antwoord op de vraag welk van deze, in beginsel gelijkwaardige, rechten zwaarder weegt moet worden gevonden met inachtneming van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen