Welke schadeposten kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen?

Welke schadeposten kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen?

In de schadestaat alleen schadeposten aan de orde kunnen komen die zijn veroorzaakt door de in de hoofdprocedure vastgestelde tekortkoming, waarbij het onverschillig is of die posten in de hoofdprocedure al waren gesteld (vgl. HR 25 januari 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY1071 rov. 3.4.2).