Berichten getagd met echtscheiding

Hypothecaire lasten en gebruiksvergoeding

Als echtgenoten/samenlevers uit elkaar gaan, blijft meestal één van hen nog in de woning wonen, in afwachting van de verkoop van de woning aan een derde of de overname van de woning door één van de, inmiddels, ex-echtgenoten/ ex-samenlevers.

Verdeling hypotheeklasten

Als echtgenoten/samenlevers uit elkaar gaan, blijft vaak één van hen nog in de woning wonen, in afwachting van de verkoop van de woning aan een derde of de overname van de woning door één van de, inmiddels, ex-echtgenoten/ ex-samenlevers.

Gebruikerslasten woning, echtscheiding

Wie betaald – kort gezegd – welke kosten indien een van partners na echtscheiding in het huis blijft wonen dat gemeenschappelijke eigendom is?

Beeindigingsvergoeding telt mee voor alimentatie

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Geen rekening gehouden met schulden voor huwelijk

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Dwangsom op omgangsregeling

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Zoon ontvankelijk in hoger beroep; alimentatie

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een echtscheidings advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

negatieve gevolgen voor kinderen bij echtscheiding minimaliseren!

Onlangs schreef ik hier nog over de noodzaak om een ouderschapsplan te overleggen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. In de eerder op deze website gepubliceerde uitspraak heeft de rechtbank een praktische oplossing geboden en wel om het volgende: Aangezien partijen in het kader van mediation een concept-ouderschapsplan hebben besproken,

onbegeleide omgang biologische vader; dwangsom

In de hieronder weergegeven zaak gaat het om  een voorlopige voorziening (kort geding in de wandel) tot het nakomen van de omgangsregeling.

Partijen waren niet getrouwd, noch hadden zij een geregistreerd partnerschap. Wel hadden zij een affectieve relatie uit welke relatie een kind is geboren.

alimentatie wettelijke indexering

Alimentatie; wettelijke indexering; verrekening en verjaring; rekenfout.
Bij beantwoording vraag of hetgeen de man in feite heeft betaald overeenkomt met hetgeen hij gehouden was te betalen, heeft het hof ten onrechte zonder nadere motivering geen rekening gehouden met de wettelijke indexering waarmee de verschuldigde alimentatie van rechtswege wordt verhoogd onverschillig of op de verhoging aanspraak is gemaakt. Nu ervan moet worden uitgegaan dat het vorderingsrecht van de man tot terugbetaling van hetgeen hij te veel had betaald telkens ontstond op het tijdstip waarop hij te veel betaalde, ontstond voor de vrouw ook telkens op dat tijdstip m.b.t. haar vorderinsgrecht ter zake van te weinig betaalde alimentatie, voor zover toen nog niet verjaard, een bevoegdheid tot verrekening die ingevolge art. 6:131 lid 1 BW niet is geëindigd door verjaring

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op