Berichten getagd met agentuurovereenkomst

Klantenvergoeding

Agentuur – klantvergoeding. Hebt u omtrent klantvergoeding en/of een agentuurovereenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Hoe berekenen kantonrechters de ontslagvergoeding bij een ontbinding van een agentuurovereenkomst?

Ontbinding door kantonrechter
In artikel 7:440 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de kantonrechter bij een ontbinding van een agentuurovereenkomst, net als bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een vergoeding kan toekennen.

Uit de jurisprudentie volgt dat kantonrechters een vergoeding toekennen,

Agentuur (agentuurovereenkomst) | opzegging, beëindiging en klantenvergoeding

Opzegging agentuurovereenkomst. Hebt u omtrent de opzegging agentuurovereenkomst / beëindiging agentuurovereenkomst verdere vragen, bel onze advocaten op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Opzegging Agentuurovereenkomst

Opzegging Agentuurovereenkomst. Onregelmatige opzegging door principaal. Aangevoerde samengestelde dringende reden beoordeeld aan de hand van de criteria voor een dergelijke reden voor arbeidzaken. Omvang schadeloosstelling in welk kader de omvang van de verdiende provisie en de achterstand daarin wordt vastgesteld. Geen noodzaak tot openlegging van de administratie van principaal. Omvang van klanten- ofwel goodwillvergoeding.

Agentuur- en koopovereenkomsten – opzegging samenwerkingsverband

Agentuur- en koopovereenkomsten; opzegging samenwerkingsverband

Agentuurovereenkomst – opzegging

In deze zaak draait het om de opzegging van een agentuurovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat geen van de door de handelsagent aangevoerde omstandigheden, op zichzelf, noch in samenhang met elkaar bezien, aanleiding geven tot de toepassing van een andere dan de wettelijke opzegtermijn.

Opzegging agentuur (agentuurovereenkomst)

In deze zaak draait het om de opzegging van en agentuurovereenkomst. Handelsagent zegt overeenkomst op en beroept zich daarbij ten onrechte op een dringende reden. Handelsagent  heeft het bestaan van een dringende reden voor onmiddellijke beëindiging van de agentuur overeenkomst op 8 maart 2005 onvoldoende aannemelijk weten te maken.

Agentuurovereenkomst – opzegging (1)

In deze zaak draait het om de opzegging van en agentuurovereenkomst (intermediairovereenkomst). De rechtbank oordeelde de opzegging rechtsgeldig omdat een ontslagvergunning niet is vereist, nu het BBA niet van toepassing is wegens het ontbreken van de verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op