Berichten getagd met alimentatie

Alimentatie indexeren

Indexeren: ieder jaar moet dat gebeuren. Op grond van artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek worden ieder jaar, per 1 januari, de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd (verhoogd), met een door de Minister vastgestelde percentage, tenzij de indexatie bij rechterlijke uitspraak of overeenkomst is uitgesloten.

Wijziging Alimentatie, welke regels gelden?

Wijziging Alimentatie, welke regels gelden? Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad – zie onder meer HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1001, NJ 2014/225 en HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:232, NJ 2015/92 – gelden met betrekking tot de door de rechter te bepalen ingangsdatum van een (gewijzigde) onderhoudsverplichting de volgende regels

Alimentatie – limitering

Alimentatie – limitering. In het algemeen is vaststelling van de onderhoudsverplichting voor een kortere termijn dan genoemde twaalf jaar redelijk indien met voldoende zekerheid en op goede gronden mag worden verwacht dat de onderhoudsgerechtigde na afloop van de voor de alimentatie bepaalde termijn op voor haar passende wijze in haar eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien.

Wijzigen van de kinderbijdrage (kinderalimentatie)

e Wet Hervorming Kindregelingen is in werking getreden op 1 januari 2015. In de rechtspraak is erkend dat deze wet er toe kan leiden dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden op grond waarvan een eerder vastgestelde kinderbijdrage (kinderalimentatie) dient te worden herzien.

Onderhoudsbijdrage – kindgebonden budget

Moet bij de bepaling van de ingevolge artikel 1:397 BW jo 1:404 BW door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen rekening worden gehouden met het kindgebonden budget?

Wijziging alimentatie

Wijziging alimentatie

Alimentatie, grievend gedrag

n uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van een der gewezen echtgenoten ten opzichte van de ander tot de conclusie leiden dat aan iedere lotsverbondenheid tussen de gewezen echtgenoten, welke lotsverbondenheid de grondslag vormt van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 1:157 van het Burgerlijk Wetboek, een einde is gekomen.

Bepaling draagkracht, waarmee dient rekening te worden gehouden?

Hebt u omtrent alimentatie en/of draagkracht en wijziging daarvan vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand,bel dan ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is kosteloos.

Alimentatie ǀ vaststelling draagkracht

Hebt u omtrent alimentatie en/of draagkrachtberekening vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een echtscheidingsadvocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Alimentatie – op korte termijn op nihil stellen

In een zaak bij de Rechtbank Oost-Brabant kwam de vraag aan de orde of het mogelijk is om de alimentatie op korte termijn op nihil te stellen of te limiteren in het geval de vrouw verdiencapaciteit heeft.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op