Berichten getagd met arbeidsovereenkomst

Ontbinding arbeidsovereenkomst – detentie | Arbeidsrecht advocaten

Mocht u omtrent ontslag en/of ontbinding arbeidsovereenkomst in combinatie met detentie vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze arbeidsrecht advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Weigering werknemer mee te werken aan re-integratie – geen dringende reden voor ontslag

Weigering werknemer mee te werken aan re-integratie. Geen dringende reden voor ontslag, wel verval van loonbetalingsverplichting. Een ontslag op staande voet van een werknemer is alleen dan gerechtvaardigd te achten, indien sprake is van daden, eigenschappen en/of gedragingen van die werknemer die tengevolge hebben dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Gelet op de in de regel ernstige gevolgen van een dergelijk ontslag voor de werknemer worden daaraan zware eisen gesteld. Waar het kort samengevat op neerkomt is, dat sprake moet zijn van feiten en/of omstandigheden van dusdanig ernstige en klemmende aard, dat in redelijkheid niet kan worden gewacht op een andere wijze van beëindiging, bijvoorbeeld opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Een dergelijke dringende reden doet zich naar het oordeel van de kantonrechter in deze zaak niet voor. [eiser] zat ten tijde van het ontslag al maanden ziek thuis, de loonbetaling was eveneens al maandenlang gestaakt en partijen waren al maandenlang in een conflict verwikkeld over een al dan niet gebrek aan medewerking, van de kant van [eiser], voor wat betreft diens reïntegratie. Een ontslag op staande voet was in dit geval geen gerechtvaardigd middel om dat slepende conflict te beslechten.

Ontslag UWV | Ontslag advocaat – direct telefonisch advies

Ontslag UWV. Hoe verloopt een ontslag via het UWV? Als ontslag advocaat staan wij u graag terzijde als het gaat om ontslag via het UWV WERKbedrijf (voorheen het CWI). Ook wel genoemd een procedure voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. trefwoord: Ontslag UWV

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op