Berichten getagd met auteursrecht advocaat

Auteursrecht merkenrecht – toelichting aan de hand van vonnis

Auteursrecht merkenrecht advocaat. In navolgende uitspraak van de rechtbank Den Haag wordt besproken: Auteursrecht, Merkenrecht (Benelux en Gemeenschap), inbreuk, adword, metatag, verwording tot soortnaam en depot te kwader trouw. Mocht u omtrent inbreuk op auteursrecht vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand,

Auteursrechtelijke bescherming (op gebruiksvoorwerp)

Wanneer auteursrechtelijke bescherming (op gebruiksvoorwerp)? Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk” (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet.

Auteursrechtelijke bescherming

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze.

Auteursrechtelijke bescherming

Voor auteursrechtelijke bescherming is nodig dat het werk (voortbrengsel) een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De eis dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk.

Schadevergoeding als gevolg van het inbreuk maken op het auteursrecht

Auteursrecht

Schadevergoeding inbreuk auteursrecht

In de Europese Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) is in artikel 13 lid 1, tweede alinea, sub b, bepaald dat de rechter de schadevergoeding kan vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht te gebruiken. Dat is per 1 mei 2007 ook zo in de Auteurswet opgenomen (artikel 27).

Auteursrecht en citaatrecht

Auteursrecht en citaatrecht. Een beperking op het auteursrecht vormt het citaatrecht.

Schending auteursrecht en inbreuk op persoonlijkheidsrecht

Hebt u met betrekking tot auteursrecht en/of slaafse nabootsing vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze auteursrecht advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening

Auteursrecht en slaafse nabootsing

Hebt u met betrekking tot auteursrecht en/of slaafse nabootsing vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze auteursrecht advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Wanneer auteursrechtelijke bescherming?

Hebt u omtrent auteursrecht vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een auteursrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op