Berichten getagd met billijke vergoeding

Is de kantonrechtersformule op zijn retour?

Een kantonrechter te Amsterdam heeft de (oude) kantonrechtersformule gebruikt voor de berekening van de billijke vergoeding. Dit is in afwijking van de WWZ en de wetsgeschiedenis met betrekking tot de billijke vergoeding. Waarin als maatstaf wordt gewerkt met ‘de ernst van het verwijtbare handelen’.

Toekenning billijke vergoeding door ernstig verwijtbaar handelen werkgever

De aanleiding voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst was gelegen in het (ernstige) verwijtbare handelen van de werkgever. Aan de werknemer werd daarom naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toegekend.

De hoogte van de billijke vergoeding

De hoogte van de billijke vergoeding

De billijke vergoeding (vervolg)

In het artikel ‘Billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen van de werkgever’ bespraken wij de uitspraak van de kantonrechter te Den Bosch d.d. 1 september 2015 (4336312\EJ VERZ 15-379\253), waarin aan de werknemer een billijke vergoeding werd toegekend in verband met verwijtbaar handelen van de werkgever.

Billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen van de werkgever

Op 1 september 2015 heeft de kantonrechter te Den Bosch aan een werknemer een billijke vergoeding toegekend wegens verwijtbaar handelen van de werkgever.

Casus
De werknemer is werkzaam voor BV X. Op het moment dat de werkgever zijn activiteiten en al zijn personeel op de (zieke) werknemer na,

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op