Berichten getagd met Collectief ontslag

Wijziging Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) per 1 maart 2012

Het u omtrent de gewijzigde Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) verdere vragen hebben of behoefte aan advies en ondersteuning, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Collectief ontslag – ontvankelijkheid verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

Collectief ontslag – ontvankelijkheid verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Hebt u omtrent ontbinding arbeidsovereenkomst en/of ontslag via het UWV Werkbedrijf vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze ontslag arbeidsrecht advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Onze advocaten zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

ONTSLAG – REORGANISATIE – SOCIAAL PLAN | Ontslag advocaat

ONTSLAG – REORGANISATIE – SOCIAAL PLAN

Uitleg sociaal plan – reorganisatie

De zaak handelt over de uitleg van een sociaal plan. Gelet op HR 26 mei 2000 (NJ 2000/473) dient een sociaal plan tekstueel te worden uitgelegd. Dat toetsing aan het Haviltex-criterium (waarbij alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen,

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Hebt u over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen / opzegging om bedrijfseconomische redenen

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. In de zaak die hier wordt weergegeven verzoekt een werknemer ontbinding van de tussen hem en zijn werkgever bestaande arbeidsovereenkomst, terwijl de arbeidsovereenkomst reeds wegens bedrijfssluiting (bedrijfseconomische redenen) rechtmatig is opgezegd. De kantonrechter wijst het verzoek af omdat de ontbindingsprocedure niet gegeven is,

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Hebt u over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon.

Collectief ontslag en sociaal plan

Voor vragen, direct juridisch advies, hulp of rechtsbijstand op het terrein van ontslag wegens reorganisatie belt u nu 030 252 35 20. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Reorganisatie / collectief ontslag

In dit bericht worden een drietal zaken besproken welke handelen over reorganisatie en collectief ontslag.

In de eerste zaak draait het om collectief ontslag wegens reorganisatie, een sociaal plan en de vraag of het reorganisatie ontslag onredelijk is.

Reorganisatie – collectief ontslag – sociaal plan

Omdat een collectief ontslag en/of reorganisatie vaak gepaard gaat met een sociaal plan willen wij in het navolgende, aan de hand van een uitspraak, in gaan op de vraag of een collectief ontslag bij reorganisatie kennelijk onredelijk kan zijn indien daarbij een ontslagvergoeding wordt aangeboden conform het met de vak bonden overeengekomen sociaal plan,

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op