Berichten getagd met non concurrentiebeding

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder de WWZ

Vanaf 1 januari 2015 is het niet toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Concurrentiebeding, faillissement

Een concurrentiebeding komt niet door een faillissement is vervallen. Weliswaar bevatte wetsvoorstel 28167 tot wijziging van artikel 7:653 BW de regel dat het concurrentiebeding in geval van een faillissement vervalt, maar dit wetsvoorstel heeft het in de Eerste Kamer (stemming 13 juni 2006) niet gehaald.

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentie.

Concurrentiebeding bij faillissement werkgever

Of een werknemer bij een faillissement van de werkgever door de curator gehouden kan worden aan het concurrentiebeding, is een veel besproken onderwerp waar regelmatig over wordt geprocedeerd.

Het is een groot misverstand dat een concurrentiebeding automatisch vervalt als de werkgever failliet gaat.

Onrechtmatige concurrentie en bewijsbeslag

Hebt u met betrekking tot onrechtmatige concurrentie en/of bewijsbeslag verdere vragen of behoefte aan advies of rechtsbijstand, kunt u altijd contact opnemen met mr. Paul van Esseveldt (pe@atmadvocaten). Of bel op 030 252 35 20. Dit gaat snel en daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening.

ZZP'er – concurrentiebeding

In een zaak bij de voorzieningenrechter is de vraag beantwoord wanneer er sprake is van een geldig concurrentiebeding tussen een zzp’er en een opdrachtgever.

In het arbeidsrecht geldt voor concurrentiebedingen dat deze schriftelijk moeten worden aangegaan. Voor zzp’ers is niet uitdrukkelijk voorzien in deze bescherming.

Concurrentiebeding

Een rechter kan oordelen dat de toepassing van het boetebeding uit het concurrentiebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.

Loondoorbetalingsverplichting werkgever als werknemer liegt over non-concurrentiebeding

Een werkgever die een werknemer op non-actief stelt, in verband met liegen over een non-concurrentiebeding, heeft in beginsel een loondoorbetalingsverplichting.

Ontheffing concurrentiebeding directeur

EEN DIRECTEUR KAN ZICHZELF GEEN ONTHEFFING VAN HET CONCURRENTIEBEDING VERLENEN.
NIETIG BESLUIT OP GROND VAN ARTIKEL 2:14 BW.

Werknemer is op 15 november 2007 een arbeidsovereenkomst met BV A aangegaan. Deze arbeidsovereenkomst is grotendeels in het Duits gesteld (enkele bepalingen luiden evenwel in het Engels) en bevat een non-concurrentiebeding.

Onrechtmatige concurrentie – wanneer is daarvan sprake?

Hebt u met betrekking tot onrechtmatige concurrentie verdere vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel op ons centrale nummer 030 252 35 20 en u wordt doorverbonden met een van onze arbeidsrecht advocaten. Voor dat gesprek brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op