Berichten getagd met consumentenkoop

Consumentenkoop – samenvatting

Consumentenkoop. Art. 7:17 lid 2 bepaalt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien deze, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen heeft die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Consumentenkoop

Het uitgangspunt bij consumentenkoop is neergelegd in art. 7:17 lid 1 BW. Op grond van artikel 7:17 lid 1 BW moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden. Lid 2 bepaalt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien deze, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen heeft die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Consumentenrecht – klachtplicht

Consumentenrecht – klachtplicht. Hebt u omtrent de klachtplicht verdere vragen of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Consumentenkoop – ontbinding overeenkomst geen verzuimvereiste

Hebt u omtrent overeenkomstenrecht vragen of behoefte aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Consumentenrecht – garantie – garantietermijn

Mocht u omtrent consumentenrecht en/of garantie vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Opheffing beslag – zekerheid stellen door bankgarantie

Vordering opheffing beslag op recreatiewoningen door de voorzieningenrechter toegewezen, onder de voorwaarde en op het moment dat eiseres een deugdelijke bankgarantie, aflkomstig van een Nederlandse handelsbank, aan gedaagde ter hand heeft gesteld.

Mocht u omtrent beslag vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten.

Wanprestatie woning

Wanprestatie woning; aansprakelijkheid verkoper en makelaar; klachttermijn. Zijn verkopers tekortgeschoten in hun verplichtingen? Heeft makelaar voldaan aan zorgplicht als adviseur? Tussenvonnis, bewijslevering

Mocht u omtrent wanprestatie bij onroerend goed vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten.

Zorgplicht Bank – aansprakelijkheid bank

Zorgplicht Bank – aansprakelijkheid. Hebt u u omtrent de zorgplicht van een bank vragen dan wel behoefte aan direct advies of juridische bijstand, bel ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20.

Consumentenkoop – koop auto – onjuiste kilometerstand

Hebt u over consumentenkoop en/of verkoop vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op