Berichten getagd met gemeenschap

Hypothecaire lasten en gebruiksvergoeding

Als echtgenoten/samenlevers uit elkaar gaan, blijft meestal één van hen nog in de woning wonen, in afwachting van de verkoop van de woning aan een derde of de overname van de woning door één van de, inmiddels, ex-echtgenoten/ ex-samenlevers.

Verdeling ontbonden gemeenschap bij geregistreerd partnerschap

Op grond van artikel 1:80b BW en artikel 1:100 BW hebben partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan in beginsel een gelijk deel in de ontbonden gemeenschap. De verdeling vindt bij ontbinding dan plaats in de verhouding 50/50. Alleen in bijzondere gevallen kan van deze verdeling worden afgeweken.

Echtscheiding

Benadeling van de gemeenschap en verzwijging van een onroerende zaak

Dat in echtscheidingen soms beide echtgenoten niet zuiver op de graat zijn, blijkt wel uit de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 12 november 2014.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op