Berichten getagd met gezag

Erkenning en gezag

Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat ruim vier op de tien baby’s, die geboren worden in Nederland, ouders hebben die niet getrouwd zijn met elkaar. Indien deze ouders beiden ook in juridische zin een relatie met het kind willen,

Wijzigen hoofdverblijfplaats kind

Wijzigen hoofdverblijfplaats kind. Indien ouders gezamenlijk gezag hebben over een kind brengt dat mee dat de ene ouder voor – bijvoorbeeld – het wijzigen van de hoofdverblijfplaats van het kind, in beginsel toestemming van de andere ouder nodig heeft. Indien de ouders het hierover niet eens worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de rechter op de voet van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

Kan de vader van een kind het gezag verkrijgen, nadat iemand de testamentaire voogdij heeft aanvaard?

Op 20 januari 2015, heeft het hof Arnhem-Leeuwarden (op grond van artikel 1:253g jo 1:280 sub a en b BW) geoordeeld dat het verzoek van de vader om belast te worden met het ouderlijk gezag dient te worden afgewezen,

Ouderlijk gezag na overlijden van een ouder die eenhoofdig gezag had

De situatie kan zich voordoen dat de ouder, die alleen met gezag over de minderjarige kinderen is belast, komt te overlijden. Wie wordt er op dat moment belast met het gezag over deze kinderen? En hoe komt dit gezag tot stand?

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op