Berichten getagd met grievend gedrag

Beëindigen partneralimentatie: lotsverbondenheid

In een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 10 januari 2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:57 stelde de man dat de lotsverbondenheid tussen hem en zijn ex-echtgenote verbroken was en dat om die reden de vrouw geen aanspraak meer kon maken op partneralimentatie.

Partneralimentatie en lotsverbondenheid

Lotsverbondenheid tussen voormalige echtgenoten vormt de grondslag van partneralimentatie. In de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 april 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:1249) kwam de vraag aan de orde of aan deze lotsverbondenheid een einde kan komen, als sprake is van grievend gedrag van de ex-echtgenoot die aanspraak maakt op partneralimentatie.

Geen partneralimentatie bij grievend gedrag

Op basis van artikel 1:157 Burgerlijk Wetboek kan een ex-echtgenoot aanspraak maken op partneralimentatie als hij of zij niet (volledig) in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Bij de beoordeling of aan die ex-echtgenoot een recht op partneralimentatie toekomt kunnen ook niet financiële factoren,

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op