Berichten getagd met kinderalimentatie

Kinderalimentatie: woonlasten

Sinds 1 april 2013 wordt kinderalimentatie forfaitair berekend. Anders gezegd: de draagkracht van de onderhoudsplichtigen wordt niet meer berekend aan de hand van de daadwerkelijke lasten, maar aan de hand van een vaste formule. In deze formule wordt 30 % van het netto besteedbaar maandinkomen meegenomen als netto woonlasten.

Kinderalimentatie

Kan kinderalimentatie worden vastgesteld voor de ouder waar de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben? Deze vraag wordt beantwoord in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 17 december 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:9829).

In het kader van de echtscheiding is bepaald dat de minderjarige kinderen van partijen hun hoofdverblijf hebben bij de moeder.

Wijzigen van de kinderbijdrage (kinderalimentatie)

e Wet Hervorming Kindregelingen is in werking getreden op 1 januari 2015. In de rechtspraak is erkend dat deze wet er toe kan leiden dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden op grond waarvan een eerder vastgestelde kinderbijdrage (kinderalimentatie) dient te worden herzien.

Onderhoudsbijdrage – kindgebonden budget

Moet bij de bepaling van de ingevolge artikel 1:397 BW jo 1:404 BW door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen rekening worden gehouden met het kindgebonden budget?

De berekening voor kinderalimentatie wederom op de schop. De hoge raad heeft besloten dat het kindgebonden budget – inclusief ‘alleenstaande ouderkop’- de behoefte van het kind niet vermindert

Op vrijdag 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in het kader van de kinderalimentatieberekening. In antwoord op een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag, heeft de Hoge Raad beslist dat het kindgebonden budget (inclusief de ‘alleenstaande ouderkop’) moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt en niet de behoefte van het kind vermindert.

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar per 1 januari 2015

Onlangs hebben wij een stuk op de website geplaatst genaamd: Wijziging kindregelingen per 1 januari 2015. In dit artikel zal verder in worden gegaan op de fiscale wijzigingen o.a. de afschaffing van het fiscaal voordeel voor de ouder die kinderalimentatie betaalt (alimentatieplichtige) en de wijziging m.b.t.

Alimentatie ǀ draagkracht ondernemer

Teneinde te bepalen met welke inkomsten rekening moet worden gehouden, ter vaststelling van de draagkracht van een ondernemer, dient de volgende vraag te worden beantwoord: welke middelen kan de directeur-grootaandeelhouder redelijkerwijs aan zijn onderneming onttrekken?

Kinderalimentatie en stiefouders

Op basis van artikelen 1:392 en 1:395 Burgerlijk Wetboek zijn niet alleen ouders verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud voor hun kinderen, maar ook stiefouders voor de stiefkinderen die tot hun gezin behoren. Stiefouder ben je als je getrouwd bent met de ouder van het kind.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op