Berichten getagd met mededelingsplicht

Non-conformiteit koopovereenkomst

Een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 12 januari 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:46) over de vraag of bij de koop van een woning wordt voldaan aan hetgeen kopers mochten verwachten. De kopers zijn na de levering van de woning bij redelijke regenval geconfronteerd met water dat op de vloer van de kelder blijft staan.

Opzet tot misleiding verzekeraar

Op grond van artikel 7:928 BW heeft een verzekeringnemer een mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. Lid 1 van dit artikel zegt: “De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen,

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op