Berichten getagd met Merkenrecht – handelnaamrecht

Auteursrecht merkenrecht – toelichting aan de hand van vonnis

Auteursrecht merkenrecht advocaat. In navolgende uitspraak van de rechtbank Den Haag wordt besproken: Auteursrecht, Merkenrecht (Benelux en Gemeenschap), inbreuk, adword, metatag, verwording tot soortnaam en depot te kwader trouw. Mocht u omtrent inbreuk op auteursrecht vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand,

Merkenrecht, wanneer wordt tekening of model beschermd?

Merkenrecht. Een tekening of model wordt uitsluitend beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo) en artikel 3.1 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)).

Merkenrecht – verwarringsgevaar

merkenrecht: Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden: (…) b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk; c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

Handelsnaam, verwarring

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar, verwarring valt te duchten, moeten de handelsnamen in hun geheel worden beschouwd. Beoordeeld dient te worden of de handelsnamen in het geheel beschouwd, zo’n grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek – de gemiddelde oplettende consument danwel het specifieke publiek waarop de ondernemingen zich richten – is te duchten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.

Inbreuk handelsnaam

Inbreuk handelsnaam. Ingevolge artikel 1 Handelsnaamwet (Hnw) is een handelsnaam een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Aanspraken op een handelsnaam ontstaan door het daadwerkelijk gebruik daarvan. Een handelsnaam is dus de naam waaronder men handelt, een naam die naar buiten toe wordt geafficheerd en in beginsel een andere naam kan zijn dan de eigen naam. Beslissend is dat de naam gebruikt is als aanduiding van de onderneming en dat kan gebeuren op briefpapier, facturen, verpakking, in reclame, als aanduiding van de internetsite of als aanduiding op een gebouw. Inschrijving in het handelsregister is voor het voeren van een handelsnaam niet essentieel en niet beslissend.

Merkenrecht, normaal gebruik van een merk

Uit rechtspraak over normaal gebruik van nationale merken volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden.

Vervallenverklaring van een Benelux-merk

Hebt u omtrent merkenrecht (merkenrecht Benelux) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een merkenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Handelsnaam

Hebt u omtrent handelsnaamrecht, inbreuk op een handelsnaam, of – bijvoorbeeld – het onderscheid tussen een handelsnaam en een domeinnaam, vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Inbreuk op handelsnaam | verwarringsgevaar

Hebt u omtrent handelsnaamrecht (en/of een inbreuk op een handelsnaam) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Merkenrecht – nietigheid kwader trouw gedeponeerd merkt en optreden tegen gebruik

Merkenrecht. Hebt u met betrekking tot merkenrecht (merkinbreuk) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten merkenrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op