Berichten getagd met merkenrecht

Merkenrecht, wanneer wordt tekening of model beschermd?

Merkenrecht. Een tekening of model wordt uitsluitend beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo) en artikel 3.1 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)).

Merkenrecht – verwarringsgevaar

merkenrecht: Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden: (…) b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk; c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

Slaafse nabootsing (van een stijl of van stijlkenmerken)

Het uitgangspunt van de in de rechtspraak van de Hoge Raad Uw Raad ontwikkelde slaafse nabootsingsleer houdt het volgende in: nabootsen staat vrij, er geldt alleen een verbod om verwarring te stichten door na te bootsen op aspecten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is.

Merkenrecht, normaal gebruik van een merk

Uit rechtspraak over normaal gebruik van nationale merken volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden.

Vervallenverklaring van een Benelux-merk

Hebt u omtrent merkenrecht (merkenrecht Benelux) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een merkenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Merkenrecht – onderscheidend vermogen

Hebt u met betrekking tot merkenrecht vragen of behoefte aan advies bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op