Berichten getagd met Ondernemingsrecht

Geschil omtrent winstverdeling B.V. | Ondernemingsrecht Advocaten

Hebt u omtrent ondernemingsrecht vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze ondernemingsrecht advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een ondernemingsrecht advocaat aan de telefoon. Onze advocaten zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Advocaten Utrecht – bestuurdersaansprakelijkheid

Advocaten Utrecht – bestuurdersaansprakelijkheid. Mocht u omtrent bestuurdersaansprakelijkheid vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Beslag leggen – beslag opheffen – conservatoir beslag | Incasso advocaten

Mocht u omtrent beslaglegging en/of de opheffing van beslag vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze incasso en ondernemingsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag statutair directeur / ontslag statutair bestuurder

Ontslag statutair directeur / ontslag statutair bestuurder .Verwijzing door de kantonrechter naar de sector civiel ex artikel 71 Rv. Ingevolge artikel 71 lid 4 Rv is de rechter naar wie de zaak door de kantonrechter is verwezen aan die verwijzing gebonden. De wet bepaalt niet dat de rechter naar wie de zaak is verwezen tevens is gebonden aan het voorlopig oordeel van de kantonrechter over het onderwerp van het geschil. Omdat eiser zich echter op het standpunt heeft gesteld dat de voorzieningenrechter gebonden is aan het voorlopig oordeel van de kantonrechter dat hij dient te worden aangemerkt als statutair bestuurder, neemt de voorzieningenrechter dat als uitgangspunt bij de beoordeling van het geschil. Er is geen grond voor het oordeel dat het ontslag van eiser nietig of vernietigbaar is. Voor het ontslag van een statutair bestuurder is geen ontslagvergunning of een gerechtelijke titel vereist. Het komt voor eigen risico van eiser dat de vennootschap heeft besloten tot zijn ontslag zonder dat hij van de hem geboden gelegenheid om te worden gehoord, gebruik heeft gemaakt.

Franchiseovereenkomst – tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomst

Franchiseovereenkomst. Onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat er aan de zijde van franchisegever sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomst die de ontbinding daarvan en/of de aanspraak op schadevergoeding rechtvaardigt. Vorderingen in conventie afgewezen. Vorderingen in reconventie, gegrond op franchiseovereenkomst en de daaraan gekoppelde huurovereenkomst, zijn grotendeels toewijsbaar..

Vernietiging aandeelhoudersbesluit | Ondernemingsrecht advocaten

Deze zaak draait om de vraag of een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (de AvA) tot het alsnog toekennen van een bestuurdersbeloning met terugwerkende kracht vernietigbaar is? De bestuurder, tevens meerderheidsaandeelhouder, heeft jarenlang geen aanspraak op een bestuurdersbeloning gemaakt. De rechtbank oordeelt, dat het in 2008 genomen besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om alsnog een bestuurdersbeloning toe te kennen met terugwerkende kracht tot 2003 vernietigbaar is.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op