Berichten getagd met ontbinding

Valt de PostcodeKanjer in de reeds ontbonden huwelijksgoederengemeenschap?

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 december 2015, nr. C/13/574392 / FA RK 14-7729 wordt daarop een antwoord gegeven.

In deze zaak waren partijen ruim 30 jaar in gemeenschap van goederen gehuwd, echter zij woonden de laatste 4 jaar van hun huwelijk al gescheiden.

Verdeling ontbonden gemeenschap bij geregistreerd partnerschap

Op grond van artikel 1:80b BW en artikel 1:100 BW hebben partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan in beginsel een gelijk deel in de ontbonden gemeenschap. De verdeling vindt bij ontbinding dan plaats in de verhouding 50/50. Alleen in bijzondere gevallen kan van deze verdeling worden afgeweken.

Ontbinding, schadevergoeding, verzuim

Voor ontbinding van een wederkerige overeenkomst of een vordering tot schadevergoeding is op basis van art. 6:265 lid 2 BW en 6:74 lid 2 BW vereist dat de schuldenaar in verzuim is (tenzij nakoming blijvend of in geval van ontbinding ook tijdelijk onmogelijk is).

Ontbinding overeenkomst – gevolgen

Hebt u omtrent contractenrecht (overeenkomstenrecht) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens dringende reden

Hebt u op het terrein van arbeidsrecht / ontslagrecht / dringende reden voor ontslag op staande voet, vragen of behoefte aan rechtsbijstand, zowel als werkgever danwel werknemer, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Ontbindingsverzoek in strijd met de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)

Artikel 3 Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) verbiedt de werkgever om de arbeidsverhouding van de werknemer te beëindigen wegens de omstandigheid dat de werknemer, in of buiten rechte, om aanpassing van de arbeidsduur heeft verzocht.

In een zaak voor de kantonrechter te Amersfoort speelden de volgende feiten een rol.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op