Berichten getagd met ontbindingsvergoeding

Hebben erfgenamen recht op een toegekende ontbindingsvergoeding?

Eerder heb ik een stukje op de website geplaatst over de vraag of erfgenamen recht hebben op uitbetaling van ongebruikte vakantiedagen. Op 12 juni 2014 heeft het Europese Hof van Justitie over deze vraag geoordeeld dat erfgenamen hier recht op hebben en dat de werknemer hiervoor geen verzoek hoeft in te dienen.

Hoe berekenen kantonrechters de ontslagvergoeding bij een ontbinding van een agentuurovereenkomst?

Ontbinding door kantonrechter
In artikel 7:440 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de kantonrechter bij een ontbinding van een agentuurovereenkomst, net als bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een vergoeding kan toekennen.

Uit de jurisprudentie volgt dat kantonrechters een vergoeding toekennen,

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst met titulair directeur – disfunctioneren is niet komen vast te staan.

Mocht u omtrent ontslag vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Gelijkstelling van ontbinding met (neutrale) vergoeding aan schadeplichtig ontslag – verval concurrentiebeding

Indien u vragen hebt over een ontbinding van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwant onderwerp zijn onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten u graag van dienst. U kunt hiervoor bellen met 030 252 35 20. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

Ontslag wegens disfunctioneren

Mocht u over een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter en/of omtrent ontslag wegens disfunctioneren, verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst – geen verplichting voor moedermaatschappij om ontslagvergoeding te betalen

Ontbinding arbeidsovereenkomst – geen verplichting voor moedermaatschappij om ontslagvergoeding te betalen. Arbeidsrechtadvocaten contact: hebt u omtrent ontslag en ontbinding van een arbeidsovereenkomst vragen of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ondanks langdurig dienstverband geen ontslag vergoeding

Mocht u omtrent een ontslagvergoeding vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen – verhoging vergoeding

Mocht u omtrent Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies , kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst – geen vergoeding

Mocht u omtrent een ontbinding van een arbeidsovereenkomst vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst uitsluitend ter verkrijging van vergoeding

Mocht u op het terrein van ontbinding arbeidsovereenkomst en/of ontslagvergoeding vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op